XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX062 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 Vancouver-BC  /  Service uptime: 127 days 06:39:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KO4ETY-B 70cm 28.10.2020 15:33 0 days 01:14:45 s DCS C 99.120.115.96
va7tnk@baddogmedia.ca